Monastery:
Elżbietanki z Akwizgranu [od 1963 cieszyńskie], Wschowa not dissolved, exists to this day

Introduced: 02.04.2015 10:31 | Last update: 17.10.2016 15:30 | Author of description: Paula Zawisza

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  09.12.1868 r.
 • Closure / abandonment

  second half of the XIX cent.
 • Restitution

  1887 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Wschowa

Other name(s): niem. Fraustadt

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Dom Zakonny pw. „Św. Jana”, pl. św. Jana 1, 67-400, Wschowa, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, tel.: (65) 540-58-17, email: elzbietanki.wschowa@plusnet.pl

Additional location information: Polska, woj. lubuskie, pow. wschowski, gm. Wschowa

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Full Polish name of the congregation: Elżbietanki z Akwizgranu; zob. elżbietanki cieszyńskie

Full Latin name of the congregation: Congregatio Sororum a Sancta Elisabeth; zob. elżbietanki cieszyńskie

Short Latin name: OSE

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: żeńskie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 09.12.1868 r.

Description:

Od 1909 r. siostry prowadziły sierociniec, zamieniony w l. 1961-1962 na Dom Pomocy Społecznej (EK, 20, kol. 993).

W latach 1939 – 1945 przebywało w nim około 60 dzieci. We wrześniu 1939 roku część sierocińca zajęto na szpital wojskowy. Po zakończeniu drugiej wojny ok. 1946 r. dzieci z sierocińca zostały ewakuowane do Calbe. Siostry nie zaprzestały jednak swojej działalności i na nowo zaczęły przyjmować bezdomne dzieci – sieroty, przebudowały i zmodernizowały dotychczasowy budynek, stwarzając tym samym lepsze warunki mieszkalne wychowankom. W 1950 r. sierociniec przeszedł na podstawie przymusowej umowy pod zarząd Zrzeszenia Katolików „Caritas” w Warszawie. Przed początkiem roku szkolnego 1961/62 zabrano Siostrom dzieci, a Dom Dziecka przekształcono na Zakład Specjalny „Caritas”. Przebywające tu sieroty umieszczono w innych państwowych placówkach wychowawczych, a na ich miejsce przywieziono dzieci niepełnosprawne z całej Polski. Od 01.07.1990 r. organem prowadzącym obecny Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci ponownie jest Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety – Prowincja Poznańska. Placówka przeznaczona jest dla 60 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną, których stan wymaga stałej opieki medycznej, rehabilitacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej (Strona DPS: historia).

Entity at the time of the foundation

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: dom

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Prowincja / Archimandria: Prowincja poznańska

Closure not through dissolution

Opuszczenie, wymarcie etc.:
  • Date: second half of the XIX cent.
Restytucja / powrót:
  • Data: 1887 r.

Map

Location: exact

Geolocation: 51.80564529999999 16.314203799999973 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Górniak Marek Robert, Wschowa, Fraustadt, Encyklopedia katolicka, t. 20: Vác - Żywy różaniec, Lublin, 2014, kol. 992-993