Monastery:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Fraga (Wniebowzięcie NMP) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 01.06.2016 19:23

Collapse timeline
  • Dissolution executed

    Data faktycznej kasaty: 1807 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Fraga

Current name(s): Фрага [pol. Fraha, ang. Fraha]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
  • Ukraina (Украина), obł. [obw.] iwanofrankowski, raj. [rej.] rohatyński

Religious order

Other accepted Polish names: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Full Polish name of the congregation: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Short Latin name: OFMObs; OFMBern

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Description:

Kościół i klasztor bernardynów spłonęły w 1648-1650 (Wiki)

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: Wniebowzięcie NMP

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Austria (Monarchia Habsburgów)

Territorial unit: Galicja

Historical region: Ruś Czerwona (Halicka)

Prowincja / Archimandria: Prowincja ruska pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

Archbishopric: lwowskie

Diocese: lwowska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
    • Kind: zrealizowana
    • Date of actual dissolution: 1807 r.

Map

Location: estimated

Geolocation: 49.4677 24.4405 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)