Monastery:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Chocimsk (Zaślubin NMP) dissolved

Introduced: 13.07.2015 18:51 | Last update: 24.03.2016 17:31

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1805 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: around 1856
Expand all sections

Name

Main town / village: Chocimsk

Current name(s): Хоцімск [pol. Chocimsk, ang. Khotsіmsk]

Other name(s): ros. Хотимск [pol. Chotimsk, ang. Khotimsk], Hocims, Hotsimsk

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), obł. [obw.] mohylewski, raj. [rej.] chocimski

Additional location information: osiedle typu miejskiego na Białorusi, centrum administracyjne rejonu chocimskiego, 207 km od Mohylewa dawny pow. klimowicki

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Other accepted Polish names: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Full Polish name of the congregation: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Short Latin name: OFMObs; OFMBern

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1805 r.

Description:

fund. Józef Hołyński, właściciel miasteczka, przy murowanym kościele Zaślubin NMP.
Nie wiadomo? komu podlegała pierwotnie, w 1838 r. z polecenia konsystorza mohylewskiego podporządkowana klasztorowi w Wilnie.
Ostatnia wzmianka 1855 r. - pracował tu wtedy o. Makary Wilimowicz

Entity at the time of the dissolution

Legal status: dependencja

Type of dependency: rezydencja

Church dedication: Zaślubin NMP

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. smoleńska

Historical region: Ruś Biała

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska = Provincia Lithuaniae

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: mohylewska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: around 1856
  • Description:

   ostatnia wzmianka - 1855 r. (1 ojciec, Wikary Wilimowicz)

Map

Location: estimated

Geolocation: 53.4136 32.5863 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Grudziński Kajetan, Wyczawski Hieronim Eugeniusz (red.), Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych, Kalwaria Zebrzydowska, 1985, s. 40