Monastery:
Misjonarze, Babice (Wszystkich Świętych) not dissolved

Introduced: 14.07.2015 00:24 | Last update: 27.01.2019 22:33 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation

  1732 r.
 • Closure / abandonment

  1732 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Babice

Other name(s): Lipowiec

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • ul. Kanonicza 1, 32-551, Babice, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. małopolskie, pow. chrzanowski

Additional location information: siedziba gminy Babice

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Misjonarze

Other accepted Polish names: Lazaryści

Full Polish name of the congregation: Zgromadzenie Księży Misjonarzy Świętego Wincentego à Paulo

Full Latin name of the congregation: Congregatio Missionis

Short Latin name: CM

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, kleryckie

Beginnings

Date of foundation: 1732 r.

Description:

bp krakowski Felicjan Szaniawski przekazał parafię misjonarzom dla duszpasterstwa i prowadzenia szkoły parafialnej. 

Entity at the time of the foundation

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: parafia

Church dedication: Wszystkich Świętych

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Closure not through dissolution

Opuszczenie, wymarcie etc.:
  • Date: 1732 r.
  • Description:

   Śmierć bpa - fundatora 2.07.1732 i przeniesienie się ks. Mikołaja Augustynowicza do Lublina przerwały prace budowlane i placówka nie powstała.

   Jednak w Tabele 1772 par. w Babicach figuruje jako obsługiwana przez misjonarzy, jako Lipowiec, par., karcer, 2 kapłanów, 1 laik (s. 269, tab. 28,/12)

Map

Location: exact

Geolocation: 50.071044 19.451999 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Bieńkowski Ludomir oprac. przy współudziale Elżbiety Janickiej-Olczakowej i Lidii Müllerowej, Tabele źródłowe nr 1-69. Zakony męskie w Polsce w 1772 roku, [w:] Ludomir Bieńkowski, Jerzy Kłoczowski, Zygmunt Sułowski (red.), Zakony męskie w Polsce w 1772 roku. Ordines regulares virorum in Polonia anno 1772, (Materiały do Atlasu Historycznego Chrześcijaństwa w Polsce, 1), Lublin, 1972, s. 269, tab. 28/12
 • Rospond Stanisław (red.), Misjonarze św. Wincentego a Paulo w Polsce (1651-2001), t, 1: Dzieje, Kraków, 2001, s. 93

Foto