Monastery:
Misjonarze, Milatyn Nowy (Podwyższenie Świętego Krzyża) dissolved

Introduced: 14.07.2015 01:11 | Last update: 17.07.2016 17:07 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  July 1906
 • Dissolution executed

  Data urzędowa kasaty: 1945 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Milatyn Nowy

Current name(s): Новий Милятин [pol. Nowyj Mylatyn, ang. Novyy Mylyatyn]

Other name(s): Milatyn, Miłotycze, ros. Новый Милятин [pol. Nowyj Milatin, ang. Novyy Milyatin]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] lwowski, raj. [rej.] buski

Additional location information: w czasach II RP: w powiecie kamioneckim województwa tarnopolskiego

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Misjonarze

Other accepted Polish names: Lazaryści

Full Polish name of the congregation: Zgromadzenie Księży Misjonarzy Świętego Wincentego à Paulo

Full Latin name of the congregation: Congregatio Missionis

Short Latin name: CM

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, kleryckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: July 1906

Description:

w zabudowaniach po kamedułach, następnie karmelitach bosych, potem księża diecezjalni, jezuici. W 1857 r. erygowana parafia Podwyższenia Krzyża Świętego, której znaczenie wynikało z tego, że w kościele (dawnym klasztornym) znajdowała się śławna w Galicji figura Chrystusa na Krzyżu, miejsce pielgrzymkowe.

Podczas wizytacji w 1901 r. arbp lwowski Józef Bilczewski postanowił wysłać plebana na emeryturę i oddać parafię misjonarzom. Ostatecznie nastąpiło to w lipcu 1906. Inkorporacja do zgromadzenia nastapiła w okresie międzywojennym. Oprócz proboszcza pracowało tu dwóch księży i dwóch braci. 1.01.1918 - 3 ks., 2 br.; 1.01.1939 - 3 ks., 1 br.

 

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: parafia

Church dedication: Podwyższenie Świętego Krzyża

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Territorial unit: ziemie utracone na rzecz ZSRR w 1945 r.

Historical region: Ruś Czerwona (Halicka)

Archbishopric: lwowskie

Diocese: lwowska

Dissolution

Kasaty po 1914 r.
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Międzynarodowe: porozumienia jałtańskie z 4-11.02.1945 . o oddaniu polskich Kresów Wschodnich ziem ZSRR i przesiedleniach ludności z ziem zmieniających granice
  • Data urzędowa kasaty: 1945 r.
  • Description:

   w 1943 r. wyjechali wszyscy misjonarze, oprócz superiora Franciszka Matelskiego. Paramenty liturgiczne, archiwalia i inne rzeczy przewieziono do Krakowa (część z nich trafiła do Tarnowa). Cudowny Obraz Pana Jezusa Milatyńskiego ks. Ludwik Sieńko przewiózł do Lwowa. Ks. Franciszek Matelski duszpasterzował do 1945 r., zmuszony do wyjazdu po drodze zabrał obraz i przywiózł od domu Kraków-Kleparz, gdzie został umieszczony w jednym z ołtarzy

   "Kościołowi milatyńskiemu sowieckie władze w roku 1944 znalazły inne niż sakralne przeznaczenie. Zlokalizowano w nim magazyn książek. Może dzięki temu, że były to książki a nie na przykład materiały budowlane, obiekt przetrwał w nienajgorszym stanie. Sakralny charakter przywrócono mu w roku 1990 – obecnie należy do Ukraińskiej Autokefalicznej Cerkwii Prawosławnej." (http://romanmirowski.com/35-na-kresach-milatyn-nowy-kosciol-sw-krzyza/)

Takeover

Map

Location: estimated

Geolocation: 49.9633 24.4969 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Rospond Stanisław (red.), Misjonarze św. Wincentego a Paulo w Polsce (1651-2001), t, 1: Dzieje, Kraków, 2001, s. 263-266, 308-309, 341; też 273, 281, 283, 296, 319, 328, 336
Strony na temat miejscowości: