Monastery:
Jezuici, Saratów dissolved

Introduced: 16.07.2015 01:47 | Last update: 16.07.2015 01:57 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1803 r.
 • Dissolution executed

  Data urzędowa kasaty: 1820 r. Data faktycznej kasaty: 1820 r.
Taken over by:
Expand all sections

Name

Main town / village: Saratów

Name at the time of dissolution: Kolonie Saratowskie

Current name(s): ros. Саратов (ang. Saratov, pol. Satow)

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Jezuici

Full Polish name of the congregation: Towarzystwo Jezusowe

Full Latin name of the congregation: Societas Iesu

Short Latin name: SI

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, kleryckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1803 r.

Description:

 w sumie 10 stacji stałych i 30 dojazdowych, zarządzanych ze stacji przy kościele w Saratowie

Misje saratowskie wśród kolonistów niemieckich, sprowadzonych za czasów Katarzyny II, utworzone zostały z inicjatywy cara Aleksandra I. Wikariusz generalny Gabriel Gruber przeznaczył na misje 10 księży i 2 braci, a 4 I 1803 wydał specjalną instrukcję dla misjonarzy. Jezuici objęli kościół w Saratowie oraz 9 stacji misyjnych: Grasnowatka, Kaminka, Kasickaja, Katharinstadt, Krasnopole, Paninskaja, Raskaty, Semenówka i Tonkoszorówka. Do tych stacji misyjnych należało jeszcze 30 stacji dojazdowych, czyli filii po obu stronach Wołgi. Misjonarze prowadzili pracę parafialną i misyjną. Kierowali też szkółkami parafialnymi, w których uczyli nauczyciele świeccy (m. in. w Raskatach). Przy kościołach prowadzono stałą katechizację. W pierwszym już roku rozdano ponad 2000 egzemplarzy Nauki chrześcijańskiej (katechizmu). Założono bractwa Różańca św. i Najśw. Serca Jezusowego. Jezuici opuścili misje w 1820, wypędzeni z Rosji ukazem cara Aleksandra I. Centrum misji saratowskich znajdowało się w Saratowie. Początkowo jezuici zamieszkali w domu Polaka Felicjana Zdziarskiego, w którym osobną salę zamieniono na kaplicę, bo dotychczasowy jedyny kościół służył zarówno katolikom, jak i protestantom. W 1805 superior misji Alojzy Landes przerobił zakupiony dom drewniany na kaplicę mieszczącą 150 osób. Przetrwała ona (powiększona później) do 1878, kiedy to bp Franciszek Zottman zaczął budować katedrę. W kaplicy wykładano katechizm i głoszono kazania w języku niemieckim, polskim i rosyjskim. W 1810 wyspowiadano 700 osób, ochrzszono 8 dzieci oraz wygłoszono 190 kazań i nauk. Misja prowadziła też szkołę parafialną, w której uczył nauczyciel świecki. W Saratowie pracowali księża: Alojzy Landes 1803-9 i Jan Meyer 1809-20, superiorzy misji, oraz bracia Franciszek Ksawery Dreschel 1809-12 i Józef Riederle 1814-20. (EJ)

Entity at the time of the dissolution

Legal status: dependencja

Type of dependency: stacja misyjna

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. saratowska

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: mohylewska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Rosja/car Aleksander I: wygnanie w 1820 r. jezuitów z cesarstwa rosyjskiego
  • Data urzędowa kasaty: 1820 r.
  • Date of actual dissolution: 1820 r.

Takeover

Przejęcie 1773-1914 przez:

Map

Location: estimated

Geolocation: 51.5261411983023 46.01920905279542 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Saratów, Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, oprac. Ludwik Grzebień z zespołem jezuitów, Kraków, 2004, s. 600