Monastery:
Misjonarze, Żagań (Wniebowzięcie NMP) not dissolved, exists to this day without interruption

Introduced: 16.07.2015 03:41 | Last update: 17.10.2016 15:30 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
  • Foundation / translocation / change of rule / takeover

    1946 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Żagań

Name at the time of dissolution: Sagan

Other name(s): Zahań, Zaháň, Saganum

Condition

Condition: zachowany

Existing buildings: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, klasztor - ob. plebania, konwikt i spichlerz - ob. hotel

Religious order

Name of the order: Misjonarze

Other accepted Polish names: Lazaryści

Full Polish name of the congregation: Zgromadzenie Księży Misjonarzy Świętego Wincentego à Paulo

Full Latin name of the congregation: Congregatio Missionis

Short Latin name: CM

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, kleryckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1946 r.

Description:

fund. Karol Milik, który zlecił misjonarzom duszpasterstwo w pow. Żagańskim. Dom ulokowano w zabudowaniach po kanonikach regularnych, które odremontowano i pokryto dachem, też kościół. Poświęcenie domu: 29.06.1946

Entity at the time of the foundation

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: dom

Church dedication: Wniebowzięcie NMP

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Closure not through dissolution

Move:

Map

Location: exact

Geolocation: 51.616352282956925 15.318641961593585 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

  • Rospond Stanisław (red.), Misjonarze św. Wincentego a Paulo w Polsce (1651-2001), t, 1: Dzieje, Kraków, 2001, s. 421-423 i wg indeksu