Architektura

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Sieradz (św. Stanisław bp i m.)
Sieradz, klasztor
introduced: 09.08.2015 14:03 | last update: 09.08.2015 14:03
Sieradz, kościół klasztorny
introduced: 06.08.2015 22:01 | last update: 06.08.2015 23:55