Monastery:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Gdańsk (św. Antoni z Padwy) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 31.05.2016 16:42

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1673 r.
 • Dissolution executed

  Data urzędowa kasaty: 30.10.1810 r. Data faktycznej kasaty: 1807 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Gdańsk

Name at the time of dissolution: Danzig, Stolzenberg

Other name(s): Gdańsk (na Chełmie), Dantiscum, Dantis, Gedanum, lit. Gdanskas, ros. Гданьск [pol. Gdanʹsk, ang. Gdan'sk], ukr. Гданськ [pol. Hdanśk, Hdansʹk; ang. Hdans’K]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. pomorskie, m. na pr. pow. Gdańsk

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Other accepted Polish names: reformaci; franciszkanie

Full Polish name of the congregation: Bracia mniejsi franciszkanie

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Minorum Strictioris Observantiae Reformatorum

Short Latin name: OFMRef

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1673 r.

Description:

Fund. Ignacy Bąkowski, wojewoda pomorski. Pod zarządem reformatów znajdowała się również ówczesna parafia i szkoła elementarna.

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: św. Antoni z Padwy

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Territorial unit: prow. Prusy Zachodnie

Historical region: Pomorze Wschodnie

Prowincja / Archimandria: Prowincja pruska pw. Wniebowzięcia NMP

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: chełmińska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Prusy/król Fryderyka Wilhelma III: edykt z 30.10.1810 o kasacie wszystkich klasztorów (Edikt über Einziehung sämmtlicher geistlichen Güter in der Monarchie)
  • Data urzędowa kasaty: 30.10.1810 r.
  • Date of actual dissolution: 1807 r.
  • Description:

   Kościół i zabudowania klasztorne zostały zniszczone podczas wojny francusko-pruskiej w 1807 r. Wg ks. Jakuba Fankidejskiego, reformaci ostatecznie opuścili zniszczone budowle w 1813 r.

Map

Location: exact

Geolocation: 54.3426 18.6305 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)