Monastery:
Benedyktyni, Mniszek (św. Jan Chrzciciel) not dissolved

Introduced: 05.08.2015 12:58 | Last update: 19.07.2016 12:09 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
  • Foundation / translocation / change of rule / takeover

    1375 - 1407 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Mniszek

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
  • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. mazowieckie, pow. radomski

Additional location information: gm. Wolanów

Condition

Condition: nie zachowany

Existing buildings: zob. Mniszek, cystersi

Religious order

Name of the order: Benedyktyni

Other accepted Polish names: czarni mnisi

Full Polish name of the congregation: Zakon Świętego Benedykta; Mnisi Reguły św. Benedykta

Full Latin name of the congregation: Ordo Sancti Benedicti

Short Latin name: OSB

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Contemplative

Kind of congregation: męskie, habitowe, mnisze

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1375 - 1407 r.

Description:

uzyskana przez opactwo świętokrzyskie zapewne drogą zamiany po 1374 a przed 1408 za Ciepłą (z prepozyturą). Pierwsza wzm., (z prepozytem) 1408. W końcu 1462 r. zamieniona z opactwem cystersó w Wąchocku na Jeżów.

Entity at the time of the foundation

Legal status: dependencja

Type of dependency: prepozytura

Dom, któremu podlega dependencja: Benedyktyni, Święty Krzyż (Święty Krzyż)

Church dedication: św. Jan Chrzciciel

Closure not through dissolution

Moved from:
Takeover by:

Map

Location: estimated

Geolocation: 51.3674 20.8687 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

  • Derwich Marek, Materiały do słownika historyczno-geograficznego dóbr i dochodów dziesięcinnych benedyktyńskiego opactwa św.Krzyża na Łysej Górze do 1819 r., (Opera ad Historiam Monasticam Spectantia, curavit Marcus Derwich, Series III, Libelli, 2), Wrocław, 2000, s. 122-5
Strony na temat miejscowości: