Monastery:
Benedyktyni, Ciepła (prepozytura) (św. Jan Chrzciciel) not dissolved, exists to this day without interruption

Introduced: 05.08.2015 13:28 | Last update: 17.10.2016 15:30 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
  • Foundation / translocation / change of rule / takeover

    begining of the XIV cent.
Expand all sections

Name

Main town / village: Ciepła (prepozytura)

Other name(s): Czapla, Capla, Czepla, Cepla

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
  • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. mazowieckie, pow. szydłowiecki

Additional location information: gm. Orońsko

Condition

Condition: nie zachowany

Existing buildings:

Religious order

Name of the order: Benedyktyni

Other accepted Polish names: czarni mnisi

Full Polish name of the congregation: Zakon Świętego Benedykta; Mnisi Reguły św. Benedykta

Full Latin name of the congregation: Ordo Sancti Benedicti

Short Latin name: OSB

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Contemplative

Kind of congregation: męskie, habitowe, mnisze

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: begining of the XIV cent.

Description:

jedyna wzmianka o prepozyturze - 1339 r.; wieś w rękach opactwa łysogórskiego przed 1270.
hipoteza: już przed fundacją opactwa łysogórskiego ok. 1136 r. istniała tu niewielka cella klasztorna, misyjna, z grupą benedyktynów, prawdopodobnie podporządkowana opactwu w Tyńcu i związana z takąż cellą przy kociele św. Piotra w Radomiu. Po fundacji klasztoru na Łysej Górze, tutejsi benedyktyni otrzymali Ciepłą z tą grupą benedyktynów. Jednak prepozytura powstała zapewne dopiero na pocz. XIV w., przed 1339 r.

Entity at the time of the foundation

Legal status: dependencja

Type of dependency: prepozytura

Dom, któremu podlega dependencja: Benedyktyni, Święty Krzyż (Święty Krzyż)

Church dedication: św. Jan Chrzciciel

Closure not through dissolution

Move:

Map

Location: estimated

Geolocation: 51.3126 20.9195 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

  • Derwich Marek, Materiały do słownika historyczno-geograficznego dóbr i dochodów dziesięcinnych benedyktyńskiego opactwa św.Krzyża na Łysej Górze do 1819 r., (Opera ad Historiam Monasticam Spectantia, curavit Marcus Derwich, Series III, Libelli, 2), Wrocław, 2000, s. 62-3
  • Derwich Marek, Ciepła - nieznana prepozytura benedyktyńska, „Nasza Przeszłość”, 1991, 75, s. 29-64