Monastery:
Benedyktyni, Kijów (NMP) dissolved

Introduced: 29.08.2015 16:07 | Last update: 18.06.2016 08:57 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
  • Foundation / translocation / change of rule / takeover

    XII century
Expand all sections

Name

Main town / village: Kijów

Current name(s): Київ [pol. Kyjiw, ang. Kyyiv]

Other name(s): ros. Киев [pol. Kijew, ang. Kiyev]; ang. Kiev, Kyiv; niem. Kiew

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
  • Ukraina (Украина), obł. [obw.] kijowski

Additional location information: Kościół i klasztor położony był w kwartale Kijowa w historycznej i administracyjnej dzielnicy Padół (też Podole) przy katedrze łacińskiej pw. św. Zofii (ob. cerkiew św. Piotra i Pawła) naprzeciwko prawosławnego monasteru św. Flora

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Benedyktyni

Other accepted Polish names: czarni mnisi

Full Polish name of the congregation: Zakon Świętego Benedykta; Mnisi Reguły św. Benedykta

Full Latin name of the congregation: Ordo Sancti Benedicti

Short Latin name: OSB

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Contemplative

Kind of congregation: męskie, habitowe, mnisze

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: XII century

Description:

tzw. klasztor benedyktynów szkockich z Wiednia?, może podporządkowana opactwu św. Emmerama w Ratyzbonie? - wszystko co dotyczy tej placówki, to hipoteza. Jedyna wzmianka o niej pochodzi z 1242 r., gdy już pewnie nie istniała.

Entity at the time of the dissolution

Legal status: dependencja

Type of dependency: parafia

Church dedication: NMP

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Territorial unit: woj. kijowskie

Historical region: Ukraina

Archbishopric: kijowskie

Diocese: kijowska

Closure not through dissolution

Takeover by:

Map

Location: estimated

Geolocation: 50.4644 30.5144 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

  • Trajdos Tadeusz M., Kościół katolicki na ziemiach ruskich Korony i Litwy za panowania Władysława II Jagiełły (1386-1434), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, 1983, s. 46-47