Monastery:
Dominikanie, Kijów (Zwiastowanie NMP) dissolved

Introduced: 29.08.2015 17:05 | Last update: 17.06.2016 18:27 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1801 r.
 • Dissolution executed

  Data urzędowa kasaty: 1832 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Kijów

Current name(s): Київ [pol. Kyjiw, ang. Kyyiv]

Other name(s): ros. Киев [pol. Kijew, ang. Kiyev], niem. Kiew, ang. Kiev

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] kijowski

Additional location information: Znajdował się na t. zw. Słobodzie Pieczarskiej

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Dominikanie

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Kaznodziejów

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Short Latin name: OP

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1801 r.

Description:

Stanisław Bohusz Sietrzeńcewicz fundowałw 1797 r. drewn. kościółek Zwiastowania NMP, benedykowany w 1798 r. przez Stanisława Steckiego, archidiakona kijowskiego.
Ze względu na brak księży i środków, przeniesiono tu w 1801 r. połowę konwentu klasztoru w Czarnobylu. Kupionoi pobliski domek, który przebudowano na klasztor. Kościółek ten spłonął w 1823 r. - nabożeństwo odprawiano w urządzonej w klasztorze kaplicy. 
W 1814 r. rozpoczęto zbiórkę na budowę nowego, dużego kościoła pw. św. Aleksandra. Car podarował na ten cel plac na wałach między Kreszczatykiem a Starym Kijowem. Najpierw zbudowano tu klasztor. Nastepnie zaczęto budowę kościoła. Kamień węgielny połozonoi 30.08.1817 r. Budowę, która trwała 25 lat, ukończono już po kasacie klasztoru

Historical region: Ukraina

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: Zwiastowanie NMP

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. kijowska

Historical region: Ukraina

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: mohylewska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Rosja/car Mikołaj I: ukaz z 19.07.1832 "O zniesieniu niektórych rzymskokatolickich klasztorów" (Об упразднении некоторых римско-католических монастырей)
  • Data urzędowa kasaty: 1832 r.

Map

Location: exact

Geolocation: 50.4530 30.5244 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Wołyniak [Jan Marek Giżycki], Zniesione kościoły i klasztory rzymsko-katolickie przez rząd rosyjski w wieku XIX-tym w diecezji łuckiej, żytomierskiej i kamienieckiej (gub. wołyńskiej, kijowskiej i podolskiej), „Nova Polonia Sacra”, 1, 1928, 1, s. 179-181