Architektura

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Gidle (Wniebowzięcie NMP)
Gidle, klasztor, 1650 - 1668 r.
introduced: 01.09.2014 14:43 | last update: 03.08.2015 11:55
Gidle, kościół klasztorny, 1631 - 1649 r.
introduced: 01.09.2014 14:42 | last update: 03.08.2015 11:55