Ostatni zakonnicy

powiązane z klasztorem
Karmelici, Kraków (NMP)
Marcinkowski , (im. zak.:) Arnold od św. Jana od Krzyża (Karmelici)
introduced: 27.05.2016 20:35 | last update: 27.05.2016 20:35