Monastery:
Franciszkanie (konwentualni), Śrem-Klasztorek (Święty Krzyż) not dissolved, exists to this day without interruption

Introduced: 04.12.2015 23:29 | Last update: 17.10.2016 15:30 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
  • Foundation / translocation / change of rule / takeover

    1270 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Śrem-Klasztorek

Other name(s): niem. Schrimm; potoczna: Klasztorek

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
  • ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZY (klasztor franciszkanów), ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZY, Promenada 7, 63-100, Śrem, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. wielkopolskie, tel.: 612835267, email: zpo@post.pl

Additional location information: Korona Polska, woj. wielkopolskie

Condition

Condition: zachowany

Existing buildings: Ob. w zabudowaniach poklasztornych znajduje się Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. Kościół poklasztorny jest kaplicą szpitalną pw. Matki Boskiej Wniebowziętej, filią parafii Świętego Ducha

Religious order

Name of the order: Franciszkanie (konwentualni)

Other accepted Polish names: pol.: franciszkanie konwentualni, franciszkanie czarni, minoryci, szarzy bracia czes.:ob.: Řád menších bratří konventuálů, minorité; histo. františkáni ang.: ob. Order of Friars Minor Conventual; hist. Franciscains, Conventual Franciscains, Minorites, Greyfriars fr.: ob. Frères mineurs conventuels; hist. frères mineurs, Cordelier hiszp.: ob. Orden de Frailes Menores; hist. Orden Franciscana, Franciscanos conventuales, franciscanos niem.: ob. Orden der Minderen Brüder Konventualen (OMinConv); Minoriten, Franziskaner-Minoriten; Franziskaner-Konventualen, Schwarze Franziskaner ros.: ob. Орден Братьев Меньших Конвентуальных; hist.: францисканцы-конвентуалы, францисканцы włos.: ob. Ordine dei frati minori conventuali;

Full Polish name of the congregation: ob.: Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych; hist. Zakon franciszkanów, Zakon Braci Mniejszych

Full Latin name of the congregation: ob.: Ordo Fratrum Minorum Conventualium; hist.: Primus Ordo Franciscanus, Ordo Fratrum Minorum

Short Latin name: ob.: OFMConv.; hist.: OFM

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1270 r.

Description:

pierwotnie przy kościele Świętego Krzyża. Po pożarze w 1766 r.  odbudowa w końcu XVIII w. i zmiana wezwania

Entity at the time of the foundation

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: Święty Krzyż

Closure not through dissolution

Move:
Takeover by:

Map

Location: exact

Geolocation: 52.085040 17.025760 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

  • Śmigielski Bohdan, Śrem, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 19: Szczepkowski-Użhorodzka Unia, Lublin, 2013, kol. 298