Monastery:
Prawosławni mnisi, Biała Podlaska (św. Mikołaj) dissolved

Introduced: 06.12.2015 21:35 | Last update: 13.01.2016 19:15 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  ending of the XV cent.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1825 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Biała Podlaska

Other name(s): ros. Бяла-Подляска [pol. Biała-Podlaska, ang. Byala-Podlyaska]; ukr. Біла Підляська [pol. Biła Pidlaśka, Biła Pidlasʹka, ang. Bila Pidlyas’Ka]; lit. Palenkės Biala

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. lubelskie, pow. bialski

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Prawosławni mnisi

Other accepted Polish names: czerńcy, nieunici

Full Polish name of the congregation: mnisi prawosławni

Rite: prawosławny

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: ending of the XV cent.

Description:

Fundowany przed 1529, prawdopodobnie przez wielką księżną litewską Helenę Iwanownę, żonę Aleksandra Jagiellończyka.
W 2. poł. XVI w. powstały przy nim szkołą i szpital. Jedno z głównych centr oporu przeciw unii i jeden z trzech ostatnich monasteró prawosłąwnych na Podlasiu.
W latach 1795-1807 w zaborze pruskim. W tym okresie "Laurenty (Michalski), przeprowadził gruntowny remont głównej cerkwi monasterskiej, w tym zlecił wykonanie nowego ikonostasu (1806) i rekonstrukcję zniszczonego dzwonu" (wiki).
W 1808 r. wizytacja bpa mińskiego Hioba stwierdziła dobry stan monasteru, który prowadził też parafię. W kompleksie dwie cerkwie: św. Mikołaja - wolnostojąca, jednokopułowa  oraz Zaśnięcia Matki Bożej - połączona z budynkiem mieszkalnym, jednokopułowa, Wolnostojąca "trójkondygnacyjna dzwonnica, której piuwnice służyły jako spichlerz" (wiki)

Liczebność: XVIII w.: 4 mnichów; 1794:  ihument i 2 mnichów;  1808 r.: ihument, 2 hieromnichów (mnichów-kapłanów)  i 2 posłuszników (nowicjuszy).

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: monaster

Church dedication: św. Mikołaj

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: Królestwo Polskie (Kongresowe, Kraj Przywiślany)

Historical region: Podlasie

Diocese: mińska prawosławna

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1825 r.
  • Description:

   powód - niewielka ilość profesji.

Map

Location: hipotetyczna

Geolocation: 52.034879213225835 23.125191187696828 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)