Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Franciszkanie reformowani (reformaci), Gliwice (Święty Krzyż)
Labor et opus annale (...), 1758 r.
introduced: 30.04.2015 11:46 | last update: 30.04.2015 11:46
Protocollum Conventus Glivicensis, 1661 - 1753 r.
introduced: 09.04.2015 09:07 | last update: 09.04.2015 09:07