Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Franciszkanie reformowani (reformaci), Gliwice (Święty Krzyż)
Materiały do dziejów klasztoru, XX century
introduced: 09.04.2015 09:07 | last update: 09.04.2015 09:07