Architektura

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Święta Anna (św. Anna)
Święta Anna, klasztor, 1634 r.
introduced: 28.08.2015 15:47 | last update: 22.09.2016 18:49
Święta Anna, kościół klasztorny, 1609 - 1668 r.
introduced: 28.08.2015 15:43 | last update: 22.09.2016 18:49
Święta Anna, dziedziniec odpustowy z dzwonnicą, zespół klasztorny, half of the XVII cent.
introduced: 28.08.2015 15:50 | last update: 22.09.2016 18:49