Monastery:
Karmelici bosi, Głębokie (Wniebowzięcia NMP, Trójcy Świętej) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 10.05.2016 22:28

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1639 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: around 1862
Expand all sections

Name

Main town / village: Głębokie

Current name(s): Глыбокае [pol. Hłybokaje, ang. Hlybokaye]

Other name(s): niem. Hlybokaje, ang. Hlybokaye, lit. Glubokas, ros. Глубокое [pol. Głubokoje, ang. Glubokoye], uk. Глибоке [pol. Hłyboke, ang. Hlyboke]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Głębokie, Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), obł. [obw.] witebski, raj. [rej.] głębocki

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Karmelici bosi

Full Polish name of the congregation: Zakon Karmelitów Bosych Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Carmelitanum Disceatorum B. Mariae Virginis de Monte Carmelo

Short Latin name: OCD

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, medykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1639 r.

Description:

Fund. Józef Korsak woj. mścisławski

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: Wniebowzięcia NMP, Trójcy Świętej

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. mińska

Historical region: Ruś Biała

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: wileńska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: around 1862
  • Description:

   Kościół Wniebowzięcia NMP, szkoła elementarna, bursa dla biednych uczniów, konwikt dla synów szlacheckich. Kościół zamieniono na cerkiew prawosł.

Geolocation: 55.1333 27.6833 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)