Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Karmelici bosi, Głębokie (Wniebowzięcia NMP, Trójcy Świętej)
"Controversia et decretum ab ill-mo episcopo vilniensi [Abrahamo Woyna] contra ? Canonicos Regulares, circa fundationem głębocensem"
introduced: 13.03.2014 11:47 | last update: 13.03.2014 11:47
"Copia fundationis Canonicorum Regularium in vim prioris"
introduced: 13.03.2014 11:47 | last update: 13.03.2014 11:47
"Copia fundationis głębocensis, de novo aucta, et meliorata in Castro Pełcensi anno 1640, 20 Septembris", 1640 r.
introduced: 13.03.2014 11:47 | last update: 13.03.2014 11:47
"Decretum contra Canonicos Regulares anno 1642, 10 martii", 1642 r.
introduced: 13.03.2014 11:47 | last update: 13.03.2014 11:47
"Decretum episcopi vilniensis contra Canonicos Regulares, ob Non producta iura quae ac habere asserebant ad fundationem głębocensem"
introduced: 13.03.2014 11:47 | last update: 13.03.2014 11:47
Fragment papierów procesowych i dokumenty majątkowe rodziny Ogińskich z lat 1741-1763, 1744 r.
introduced: 15.04.2014 11:49 | last update: 30.10.2015 14:03
"Fundationis głębocensis (copia)"
introduced: 13.03.2014 11:47 | last update: 13.03.2014 11:47
"Fundatio conventus głębocensis in pergameno, cum sigilla quinque appensis", 1640 r.
introduced: 13.03.2014 11:47 | last update: 13.03.2014 11:47
"Fundatio Parochi et sublatio pensionis, in nostra fundatione positae"
introduced: 13.03.2014 11:47 | last update: 13.03.2014 11:47
"Inventarium głębocensium praediorum"
introduced: 13.03.2014 11:47 | last update: 13.03.2014 11:47

1 2 3