Monastery:
Pijarzy, Gieranony dissolved

Introduced: 25.02.2016 18:27 | Last update: 10.05.2016 21:53

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  around 1730
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: around 1740
Expand all sections

Name

Main town / village: Gieranony

Current name(s): Геранёны [pol. Hieraniony, ang. Hyeranyony]

Other name(s): Gieranony Murowane, ros. Геранёны [pol. Gieraniony, ang. Geranëny], lit. Geranainys

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), obł. [obw.] grodzieński, raj. [rej.] iwiejski

Condition

Condition: nie zachowany

Existing buildings:

Religious order

Name of the order: Pijarzy

Full Polish name of the congregation: Zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych

Full Latin name of the congregation: Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum

Short Latin name: SchP; SP

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, kleryckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: around 1730

Description:

W świetle odnalezionych archiwaliów za ów trzeci kościół można by ewentualnie uznać tymczasową kaplicę, wzniesioną ok. r. 1672 przez biskupa Kazimierza Paca. O jej dalszych losach brak wiadomości, choć być może to właśnie przy niej powstała ok. r. 1730 rezydencja pijarów, skasowana ok. r. 1740 na skutek protestu wileńskich jezuitów [Katarzyna Kolendo-Korczakowa, Dzieje Infułacji Gieranońskiej fundacji Wojciecha Gasztołda, s. 9-22 w: Sztuka kresów wschodnich, t. 6,red. Andrzej Betlej, Piotr Krasny przy współpracy Joanny Wolańskiej i Marcina Biernata, Kraków : Oficyna Wydawnicza TEXT, 2006

Country: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Entity at the time of the dissolution

Legal status: dependencja

Type of dependency: rezydencja

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • [Kościół] z powodu protestu jezuitów wileńskich
  • Date of actual dissolution: around 1740

Map

Location: estimated

Geolocation: 54.1140 25.5795 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)