Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Głogów (św. Piotr i Paweł)
Bernard Grzimiek, starosta głogowski, stwierdza, że Wacław Hebing sprzedał 18 groszy rocznego czynszu z dziedzictwa w Ustowie (Göstow) Hieronimowi Breithern, mieszczaninowi głogowskiemu, 26.03.1476 r.
introduced: 31.05.2016 15:42 | last update: 31.05.2016 15:42
Burmistrz i rada miasta Kożuchowa (Freystadt) stwierdzają, że w 1413 r. sprzedali 8 grzywien rocznego czynszu z dochodów miasta Janowi Luschern, mieszczaninowi głogowskiemu oraz braciom zakonu dominikanów w Głogowie, 12.01.1435 r.
introduced: 31.05.2016 08:37 | last update: 31.05.2016 08:37
IN. Franciszek Jentsch, przeor i konwent klasztoru dominikanów w Głogowie, sprzedają 4 grzywny rocznego czynszu z dóbr kościoła Świętych Piotra i Pawła w Głogowie, budowniczemu Janowi Tyle, i jego żonie pro structura testudinis dicte ecclesie, 12.05.1481 r.
introduced: 31.05.2016 15:47 | last update: 31.05.2016 15:47
IN. Piotr Schiltberg, przeor i konwent klasztoru dominikanów w Głogowie, sprzedają 3 grzywny groszy Agnieszce Camenczynne, wdowie z Głogowa, na prace budowlane w kościele Świętych. Piotra i Pawła Apostołów, 24.10.1443 r.
introduced: 31.05.2016 08:37 | last update: 31.05.2016 08:37
IN. Piotr Wilde, wikariusz i konwent klasztoru dominikanów w Głogowie, orzekają bratu Mikołajowi Tile wysokośc pobieranych czynszów, 11.10.1476 r.
introduced: 31.05.2016 15:42 | last update: 31.05.2016 15:42
IN. W obecności Jana de Luckow, wicearchidiakona głogowskiego, wójt Mikołaj zapisuje dominikanom w Głogowie grzywnę czynszu z Jerzmanowej (Herndorf), w okr. Głogowskim, 17.01.1365 r.
introduced: 25.04.2014 08:39 | last update: 25.04.2014 08:39
Jakub zw. Borczelwicz, przeor dominikanów w Głogowie z konwentem stwierdza, że bracia zw. Wyscher mieszczanie głogowscy darowali 30 grzywien groszy czynszu na budowę klasztoru, 16.12.1369 r.
introduced: 25.04.2014 08:40 | last update: 25.04.2014 08:40
Jan Bruthor, mistrz, dr medycyny, scholastyk kościoła NMP w Głogowie, pan wsi Bustewschul (?) w weichbildzie głogowskim, stwierdza, że brat zw. Prządka sprzedał ½ grzywny rocznego czynszu z ½ łana dziedzictwa w swej wsi, 05.06.1453 r.
introduced: 31.05.2016 15:42 | last update: 31.05.2016 15:42
Jan, ks. Głogowa i pan Żagania, nadaje klasztorowi dominikanów w Głogowie prawo wolnego połowu ryb w Odrze, 11.08.1407 r.
introduced: 31.05.2016 13:35 | last update: 31.05.2016 13:35
Konwent klasztoru dominikanów w Głogowie przekazuje 6 grzywien na wyżywienie braci od Mikołaja zw. Remschke i Henryka Doringiz mieszczan głogowskich, na śpiew w czasie mszy do NMP i na celebrowanie aniwersarza, 10.10.1401 r.
introduced: 31.05.2016 13:35 | last update: 31.05.2016 13:35

1 2