Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Głogów (św. Piotr i Paweł)
rysunek, Dominican Closter in Glogau, around 1760
introduced: 08.04.2015 13:33 | last update: 08.04.2015 13:33
rysunek, GLOGAU in Prospect vo Mitternacht zu Sehe, around 1760
introduced: 08.04.2015 13:33 | last update: 08.04.2015 13:33
rysunek, Prospect von Glogau, von untergang zu Sehen, around 1760
introduced: 08.04.2015 13:33 | last update: 08.04.2015 13:33