Monastery:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Lipiany (nieznane) not dissolved

Introduced: 05.05.2016 21:57 | Last update: 04.07.2016 09:41 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1266 r.
 • Closure / abandonment

  ending of the XIII cent.
Expand all sections

Name

Main town / village: Lipiany

Name at the time of dissolution: niem. Lippehne

Other name(s): Lipen, niem. Lippehne, ros. Липяны [pol. Lipiany, ang. Lipyany]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Lipiany, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. zachodniopomorskie, pow. pyrzycki

Additional location information: miasto, siedziba gminy' między jeziorami Wądół i Kościelne. W l. 1975-98 do woj. szczecińskiego

Condition

Condition: nie zachowany

Existing buildings: brak wszelkich śladów

Religious order

Other accepted Polish names: augustianie eremici; augustianie; Bracia Zakonu Pustelniczego

Selected foreign names: ang.: Order of Saint Augustine; hiszp.: Orden de San Agustín; niem.: Augustiner-Eremiten, Augustinerorden (od 1963); port.: Ordem de Santo Agostinho; włos.: Ordine di Sant'Agostino, eremitani di Sant'Agostino

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Świętego Augustyna; od 1963 r.: Zakon Świętego Augustyna

Full Latin name of the congregation: Ordo [Fratrum] Eremitarum Sancti Augustini; od 1963 r.: Ordo Sancti Augustini

Short Latin name: OESA; od 1963 r.: OSA

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1266 r.

Description:

Klasztor wilhelmitów, znany tylko z jednej wzm. źródłowej: bulli papieskiej z 1266 r. włączającej "domus de Lipen" do augustianów-eremitów

Country: Księstwo Pomorskie

Historical region: Pomorze Zachodnie oraz Środkowe

Prowincja / Archimandria: Prowincja niemiecka

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: kamieniecka

Entity at the time of the foundation

Legal status: nieznany

Church dedication: nieznane

Closure not through dissolution

Opuszczenie, wymarcie etc.:
  • Date: ending of the XIII cent.
  • Description:

   zanikł (upadł), niewiadomo kiedy, zapewne jeszcze w 13 w.

Map

Location: hipotetyczna

Geolocation: 53.003 14.969 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Kłoczowski Jerzy, Wspólnoty zakonne w średniowiecznej Polsce, (Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 1, 3), Lublin, 2010, s. 134
Strony na temat miejscowości: