Monastery:
Sakramentki, Pławniowice (Niepokalane Poczęcie NMP) not dissolved, exists to this day without interruption

Introduced: 14.05.2016 20:47 | Last update: 13.01.2017 12:39 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
  • Foundation / translocation / change of rule / takeover

    10.06.1946 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Pławniowice

Other name(s): niem. Plawniowitz, Flößingen (1936-1945)

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
  • Zespół pałacowo-parkowy w Pławniowicach, ul. Gliwicka 46, Pławniowice, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. śląskie, pow. gliwicki

Additional location information: gm. Rudziniec

Condition

Condition: zachowany

Existing buildings: Diecezjalny Dom Rekolekcyjny w dawnym pałacu Bellestremów

Religious order

Name of the order: Sakramentki

Full Polish name of the congregation: Benedyktynki sakramentki; Mniszki Benedyktynki od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu

Full Latin name of the congregation: Moniales Ordinis Sancti Benedicti ab Adoratione Perpetua Sanctissimi Sacramenti

Short Latin name: OSBap

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Contemplative

Kind of congregation: żeńskie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 10.06.1946 r.

Description:

Po wojnie pałac – podobnie jak wszystkie dobra Ballestremów (m.in. kopalnie i huty) – został jako majątek poniemiecki, przejęty bez odszkodowania na własność państwa. Obiekt przekazany został do dyspozycji władz kościelnych. Już w 1945 r. ustanowiona została tu samodzielna parafia z własnym kościołem parafialnym i plebanią, którą administrował wówczas ks. Franciszek Pawlar. Parafii przydzielono skrzydło pałacu z kaplicą pałacową. Pozostałą jego część (2/3) otrzymały z przeznaczeniem na klasztor, przesiedlone ze Lwowa, Siostry Benedyktynki od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu, które przebywały tu do 1976 roku. Od sierpnia 1946 r. do stycznia 1949 r. parafią zarządzali OO. Kapucyni z prowincji krakowskiej. W latach 1949-1975 w Pławniowicach pracowali księża diecezjalni, a od sierpnia 1975 r. do stycznia 1978 r. 00. Augustianie. W styczniu 1978 r. parafię objęli ponownie księża diecezjalni. Od tego roku w pałacu funkcjonuje Diecezjalny Dom Rekolekcyjny najpierw diecezji opolskiej, a od 25 marca 1992 r. diecezji gliwickiej. (https://pl.wikipedia.org/wiki/Zesp%C3%B3%C5%82_pa%C5%82acowo-parkowy_w_P%C5%82awniowicach)

Country: Polska Rzeczpospolita Ludowa

Entity at the time of the foundation

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: opactwo

Church dedication: Niepokalane Poczęcie NMP

Przenosiny

Moved from:

Takeover

Previously occupied by:

Closure not through dissolution

Move:

Map

Location: exact

Geolocation: 50.3846 18.4778 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

Strony na temat miejscowości: