Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Klaryski, Głogów (Święty Krzyż)
Akta Büschinga, t. 4, List Büschinga do księgarza Korna wzmiankujący klasztory klarysek we Wrocławiu i Głogowie oraz kościół św. św. Piotra i Pawła w Legnicy, 1811 r.
introduced: 10.02.2016 14:33 | last update: 10.02.2016 14:50
Akta Büschinga, t. 4, Pismo Büschinga do Kruga w sprawie obiektów przejętych z klasztoru klarysek w Głogowie, 1811 r.
introduced: 10.02.2016 14:33 | last update: 10.02.2016 14:50