Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Klaryski, Głogów (Święty Krzyż)
rysunek, Glogau, around 1760
introduced: 08.04.2015 13:33 | last update: 08.04.2015 13:33
rysunek, Glogau, around 1760
introduced: 08.04.2015 13:33 | last update: 08.04.2015 13:33
rysunek, GLOGAU in Prospect vo Mitternacht zu Sehe, around 1760
introduced: 08.04.2015 13:33 | last update: 08.04.2015 13:33
rysunek, Jung Fräul. Closter zum Heil. Creutz, around 1760
introduced: 08.04.2015 13:33 | last update: 08.04.2015 13:33
Klaryski, Głogów (Święty Krzyż), Chróścina, Chróścina, kościół św. Michała Archanioła, kościół parafialny, rysunek, Kirche zu Kraschen, around 1760
introduced: 08.04.2015 15:24 | last update: 08.04.2015 15:24
rysunek, Prospect von Glogau, von untergang zu Sehen, around 1760
introduced: 08.04.2015 13:33 | last update: 08.04.2015 13:33
Klaryski, Głogów (Święty Krzyż), Chróścina, Chróścina, kościół św. Michała Archanioła, kościół parafialny, rysunek architektoniczny, Chróścina. Plan kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła (wg M. Ratajczak, 1977), 2005 r.
introduced: 08.04.2015 15:02 | last update: 08.04.2015 15:02