Monastery:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Pławniowice (Niepokalane Poczęcie NMP) not dissolved

Introduced: 14.05.2016 21:32 | Last update: 13.01.2017 12:31 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  August 1975
 • Closure / abandonment

  January 1978
Expand all sections

Name

Main town / village: Pławniowice

Other name(s): niem. Plawniowitz, Flößingen (1936-1945)

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Zespół pałacowo-parkowy w Pławniowicach, ul. Gliwicka 46, Pławniowice, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. śląskie, pow. gliwicki

Additional location information: gm. Rudziniec

Condition

Condition: zachowany

Existing buildings: Diecezjalny Dom Rekolekcyjny w dawnym pałacu Bellestremów

Religious order

Other accepted Polish names: augustianie eremici; augustianie; Bracia Zakonu Pustelniczego

Selected foreign names: ang.: Order of Saint Augustine; hiszp.: Orden de San Agustín; niem.: Augustiner-Eremiten, Augustinerorden (od 1963); port.: Ordem de Santo Agostinho; włos.: Ordine di Sant'Agostino, eremitani di Sant'Agostino

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Świętego Augustyna; od 1963 r.: Zakon Świętego Augustyna

Full Latin name of the congregation: Ordo [Fratrum] Eremitarum Sancti Augustini; od 1963 r.: Ordo Sancti Augustini

Short Latin name: OESA; od 1963 r.: OSA

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: August 1975

Description:

Po wojnie pałac – podobnie jak wszystkie dobra Ballestremów (m.in. kopalnie i huty) – został jako majątek poniemiecki, przejęty bez odszkodowania na własność państwa. Obiekt przekazany został do dyspozycji władz kościelnych. Już w 1945 r. ustanowiona została tu samodzielna parafia z własnym kościołem parafialnym i plebanią, którą administrował wówczas ks. Franciszek Pawlar. Parafii przydzielono skrzydło pałacu z kaplicą pałacową. Pozostałą jego część (2/3) otrzymały z przeznaczeniem na klasztor, przesiedlone ze Lwowa, Siostry Benedyktynki od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu, które przebywały tu do 1976 roku. Od sierpnia 1946 r. do stycznia 1949 r. parafią zarządzali OO. Kapucyni z prowincji krakowskiej. W latach 1949-1975 w Pławniowicach pracowali księża diecezjalni, a od sierpnia 1975 r. do stycznia 1978 r. 00. Augustianie. W styczniu 1978 r. parafię objęli ponownie księża diecezjalni. Od tego roku w pałacu funkcjonuje Diecezjalny Dom Rekolekcyjny najpierw diecezji opolskiej, a od 25 marca 1992 r. diecezji gliwickiej. (https://pl.wikipedia.org/wiki/Zesp%C3%B3%C5%82_pa%C5%82acowo-parkowy_w_P%C5%82awniowicach)

Country: Polska Rzeczpospolita Ludowa

Entity at the time of the foundation

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: parafia

Church dedication: Niepokalane Poczęcie NMP

Closure not through dissolution

Opuszczenie, wymarcie etc.:
  • Date: January 1978
  • Description:

   przejęli księża diecezjalni

Map

Location: exact

Geolocation: 50.3846 18.4778 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

Strony na temat miejscowości: