Monastery:
Niepokalanki, Bardo (brak własnego kościoła) dissolved

Introduced: 14.05.2016 21:39 | Last update: 15.05.2016 22:40 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1935 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Bardo

Other name(s): Bardo Śląskie; Byrdo; dial. Woarthe; niem. Wartha; ros. Бардо [pol. Bardo]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • ul. 1 Maja 12

Condition

Condition: zachowany

Existing buildings: do ustalenia

Religious order

Name of the order: Niepokalanki

Full Polish name of the congregation: niepokalanki

Rite: greckokatolicki (unicki)

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1935 r.

Country: Niemieckie Cesarstwo

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: brak własnego kościoła

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Polska Rzeczpospolita Ludowa

Przenosiny

Przenosiny po 1914 r.
 • 1946 r.:
  • Reasons, legal basis: rezultat II wojny światowej - przesiedlenie ludności niemieckiej
  • Transfer destination: do Niemiec?
  • Description:

   wiadomości niepewne! 

Map

Location: exact

Geolocation: 50.5094969 16.739704999999958 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

Links