Monastery:
Redemptoryści, Bardo (Nawiedzenie NMP) not dissolved

Introduced: 14.05.2016 22:34 | Last update: 15.05.2016 22:41 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
  • Foundation / translocation / change of rule / takeover

    1900 r.
  • Dissolution executed

    Data urzędowa kasaty: 30.10.1810 r. Data faktycznej kasaty: 23.11.1810 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Bardo

Name at the time of dissolution: Wartha

Other name(s): Bardo Śląskie; Byrdo; dial. Woarthe; niem. Wartha; ros. Бардо [pol. Bardo]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
  • Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, Plac Wolności 5, 57-256, Bardo, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. dolnośląskie, pow. ząbkowicki

Additional location information: gm. Bardo

Condition

Condition: ob. funkcjonuje

Does the building(s) exist?: w kompleksie pocysterskim

Religious order

Name of the order: Redemptoryści

Full Polish name of the congregation: Zakon Najświętszego Odkupiciela

Full Latin name of the congregation: Congregatio Sanctissimi Redemptoris

Short Latin name: CSSR

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, kleryckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1900 r.

Description:

Cystersi z Kamieńca od lat 50. XIII wieku sprawowali opiekę nad kościołem. Od XIII w. także Bardo zaczęło słynąć jako ośrodek kultu maryjnego związanego z obecnością cudownej figurki Matki Bożej. Od 1900 r. w posiadaniu ojców redemptorystów.

Country: Niemieckie Cesarstwo

Entity at the time of the foundation

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: Nawiedzenie NMP

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Territorial unit: prow. Śląsk

Historical region: Śląsk

Prowincja / Archimandria: Prowincja śląska

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: wrocławska

Takeover

Previously occupied by:

Map

Location: exact

Geolocation: 50.50557541806908 16.7405453349877 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)