Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Franciszkanie reformowani (reformaci), Głubczyce (św. Jadwiga Śl.)
Akta Büschinga, t. 1: Acta manualia die Abmachen der Bibliotheken, Kunstsammlungen und Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens betreffend. Büsching. Vol. I. Vom 25. Okt. 1810 bis zum 20. Febr. 1811, List Schillera do Büschinga w sprawie zabytków ruchomych z klasztoru reformatów w Głubczycach, 1811 r.
introduced: 10.02.2016 14:34 | last update: 10.02.2016 14:56
Akta Büschinga, t. 5: Vol. V. 4 Februar 1812–14 Juni 1812, Notatka w sprawie klasztoru w Głubczycach, 1812 r.
introduced: 10.02.2016 14:34 | last update: 10.02.2016 14:54