Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Franciszkanie reformowani (reformaci), Głubczyce (św. Jadwiga Śl.)
rysunek, Franciscan: in Leopschitz, around 1760
introduced: 19.10.2014 10:09 | last update: 19.10.2014 10:09
rysunek, Leobschütz in Prospect, around 1760
introduced: 19.10.2014 10:09 | last update: 19.10.2014 10:09