Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Bożogrobcy, Gniezno (św. Jan Chrzciciel)
Akta dotyczące spraw majątkowych klasztorów bożogrobców w Polsce, głównie konwentu w Miechowie, w latach 1354-1762, 1544 r.
introduced: 28.03.2014 10:52 | last update: 28.03.2014 10:52
Itinerarium R. P. Jacobi Lanhaus Canonici Ordinis Custodum SS. Sepulchri. Pamiętnik z podróży i pobytu w Rzymie, 1768 - 1769 r.
introduced: 11.02.2014 11:16 | last update: 11.02.2014 11:16
Marcin V, papież poleca prepozytowi klasztoru św Jana w Gnieźnie zbadać i potwierdzić statut Jana, bpa poznańskiego i kapituły poznańskiej, reformujący podział dochodów kapituły poznańskiej między kanoników, 1421 r.
introduced: 15.04.2014 11:50 | last update: 30.10.2015 14:03
"Materiały Edmunda Majakowskiego do historii zakonów rycerskich w Polsce oraz do historii klasztoru Bożogrobców w Gnieźnie"
introduced: 15.04.2014 11:49 | last update: 30.10.2015 14:03
Zygmunt August, król polski, zatwierdza konwentowi bożogrobców w Gnieźnie przy kościele Św Jana dobra ziemskie i przywileje nadane przez książęta Przemysława i Bolesława oraz ich matkę Jadwigę, a które to dokumenty ze starości stały się nieczytelne, 1549 r.
introduced: 14.02.2014 12:20 | last update: 14.02.2014 12:20