Monastery:
Albertyni, Kraków-Kazimierz [ul. Krakowska 43] (brak własnego kościoła) not dissolved, exists to this day without interruption

Introduced: 01.06.2016 01:04 | Last update: 17.10.2016 15:30 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1888 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Kraków-Kazimierz [ul. Krakowska 43]

Other name(s): Kazimierz, niem. Kasimir, łac. Cracovia, ang. Cracov, niem. Krakau, lit. Krokuva, ukr. Краків [pol. Krakiw, ang. Krakiv], ros. Краков [pol. Krakow, ang. Krakov]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Krakowska 43, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. małopolskie, m. na pr. pow. Kraków

Condition

Condition: ob. funkcjonuje

Does the building(s) exist?:

Religious order

Name of the order: Albertyni

Other accepted Polish names: bracia albertyni; bracia posługujący ubogim; Zgromadzenie Braci Albertynów. Trzeci Zakon Regularny Św. Franciszka - Braci Posługujących Ubogim; Zgromadzenie Braci III Zakonu św. Franciszka z Asyżu Posługujących Ubogim

Selected foreign names: ang.: Albertine Brothers, Servants of the Poor; ros.: Орден Альбертинцев, Альбертинцы [ang. Orden Al'bertintsev, Al'bertintsy; pol. Ordien Albiertincew, Albiertincy]

Full Polish name of the congregation: Zgromadzenie Braci Albertynów Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka z Asyżu Posługujących Ubogim

Full Latin name of the congregation: Fratres Albertini III Ordinis S. P. Francisci pauperibus inservientes; Congregatio Fratrum Tertii Ordinis Sancti Fraciisci Assisensis Pauperibus Servientium

Short Polish name: Alb

Short Latin name: CFA

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, laickie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1888 r.

Description:

Dom macierzysty. Co: przytułek, warsztat rzemieślniczy.
Na wniosek dr Henryka Jordana postawiony na radzie miejskiej, magistrat Krakowa odstąpił Bratu Albertowi dwa domy na ul. Krakowskiej, w których powstało "Przytulisko dla ubogich" - jedno dla mężczyzn, drugie dla kobiet. Tym ostatnim zajęło się założone przez niego Zgromadzenie, zw. potem albertynkami. Tu zostali przeniesieni bezdomni z pierwotnego przytuliska na ul. Piekarskiej na Kazimierzu. Niedługo powstała obok fabryka mebli giętkich, w której byli zatrudnieni bezdomni.

Country: Austria (Monarchia Habsburgów)

Territorial unit: Galicja

Historical region: Małopolska

Prowincja / Archimandria: brak podziału na prowincje w tym okresie

Diocese: krakowska

Entity at the time of the foundation

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: dom macierzysty

Church dedication: brak własnego kościoła

Closure not through dissolution

Moved from:

Stan na dany moment

 • Date:
 • Charakter domu: przytułek, warsztat rzemieślniczy
 • Church dedication: brak własnego kościoła
 • Diocese: krakowska
 • Zakonnicy:
  • Laicy: 12
  • Razem: 12
 • Uwagi / Inne:

  Gach, Struktury, s. 502, tab. 124, nr 3.

Map

Location: exact

Geolocation: 50.0473 19.9435 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Kalendarz Brata Alberta z okazji Jubileuszu 50-lecia Zgromadzenia Braci Albertynów 1888-1938 na rok Pański 1938, Kraków, 1938, s. 7