Monastery:
Albertynki, Kraków (brak własnego kościoła) not dissolved, exists to this day without interruption

Introduced: 01.06.2016 01:17 | Last update: 17.10.2016 15:30 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
  • Foundation / translocation / change of rule / takeover

    1888 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Kraków

Other name(s): łac. Cracovia, ang. Cracov, niem. Krakau, lit. Krokuva, ukr. Краків [pol. Krakiw, ang. Krakiv], ros. Краков [pol. Krakow, ang. Krakov]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
  • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. małopolskie, m. na pr. pow. Kraków

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Albertynki

Other accepted Polish names: Siostry Albertynki Posługujące Ubogim; Zgromadzenie Sióstr Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu Posługujących Ubogim; Zgromadzenie Sióstr Posługujących Ubogim III Zakony św. Franciszka z Asyżu

Full Polish name of the congregation: Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim

Full Latin name of the congregation: Congregatio Sororum Albertinarum Pauperibus Inservientium

Short Polish name: SAPU; ZSAPU; Alb

Short Latin name: CSAPI

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: żeńskie, habitowe, nieklauzurowe

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1888 r.

Description:

na wniosek dr Henryka Jordana postawiony na radzie miejskiej, magistrat Krakowa odstąpił Bratu Albertowi dwa domy na ul. Krakowskiej, w których powstało "Przytulisko dla ubogich" - jedno dla mężczyzn, drugie dla kobiet. Tym ostatnim zajęło się założone przez niego Zgromadzenie, zw. potem albertynkami. Tu zostali przeniesieni bezdomni z pierwotnego przytuliska na ul. Piekarskiej na Kazimierzu. Niedługo powstałą obok fabryka mebli giętkich, w której byli zatrudnieni bezdomni. (Kalendarz, s. 7).

Entity at the time of the foundation

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: dom

Church dedication: brak własnego kościoła

Map

Location: exact

Geolocation: 50.0468 19.9437 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

  • Kalendarz Brata Alberta z okazji Jubileuszu 50-lecia Zgromadzenia Braci Albertynów 1888-1938 na rok Pański 1938, Kraków, 1938, s. 7