Monastery:
Albertyni, Lwów [ul. Kleparowskiej 15] (brak własnego kościoła) dissolved

Introduced: 01.06.2016 01:51 | Last update: 12.07.2016 12:19 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
  • Foundation / translocation / change of rule / takeover

    1892 r.
  • Dissolution

    : 1945 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Lwów [ul. Kleparowskiej 15]

Current name(s): Львів [pol. Lwiw, Lʹwiw; ang. L’Viv]

Other name(s): niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג, לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow), ros. Львов [pol. Lwow, ang. L'vov]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
  • Ukraina (Украина), obł. [obw.] lwowski

Additional location information: znajdował się przy ul. Kleparowskiej 15

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Albertyni

Other accepted Polish names: bracia albertyni; bracia posługujący ubogim; Zgromadzenie Braci Albertynów. Trzeci Zakon Regularny Św. Franciszka - Braci Posługujących Ubogim; Zgromadzenie Braci III Zakonu św. Franciszka z Asyżu Posługujących Ubogim

Selected foreign names: ang.: Albertine Brothers, Servants of the Poor; ros.: Орден Альбертинцев, Альбертинцы [ang. Orden Al'bertintsev, Al'bertintsy; pol. Ordien Albiertincew, Albiertincy]

Full Polish name of the congregation: Zgromadzenie Braci Albertynów Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka z Asyżu Posługujących Ubogim

Full Latin name of the congregation: Fratres Albertini III Ordinis S. P. Francisci pauperibus inservientes; Congregatio Fratrum Tertii Ordinis Sancti Fraciisci Assisensis Pauperibus Servientium

Short Polish name: Alb

Short Latin name: CFA

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, laickie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1892 r.

Description:

Co: dom noclegowy, warsztat rzemieślniczy; przejściowo zakład wychowawczy.
W 1891 r. prezydent Lwowa, E. Mochnacki, zaproponował br. Albertowi otworzenie przytuliska dla ubogich. Powstało w 1892 r (2 braci). Przy nim warsztaty rzemieślnicze dla ubogich i młodzieży

Country: Austria (Monarchia Habsburgów)

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: Przytulisko dla bezdomnych mężczyzn

Church dedication: brak własnego kościoła

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Polska/[II] Rzeczpospolita Polska

Dissolution

Kasaty po 1914 r.
    • : 1945 r.

Map

Location: exact

Geolocation: 49.8465 24.0156 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

  • Kalendarz Brata Alberta z okazji Jubileuszu 50-lecia Zgromadzenia Braci Albertynów 1888-1938 na rok Pański 1938, Kraków, 1938, s. 11
Strony na temat miejscowości: