Monastery:
Albertyni, Lwów-Zamarstynów [ul. Zamarstynowak 168] (brak własnego kościoła) dissolved

Introduced: 01.06.2016 01:57 | Last update: 21.02.2017 01:56 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation

  1929 - 1930 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1945 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Lwów-Zamarstynów [ul. Zamarstynowak 168]

Current name(s): Львів [pol. Lwiw, Lʹwiw; ang. L’Viv]

Other name(s): niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג, לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow), ros. Львов [pol. Lwow, ang. L'vov]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] lwowski

Additional location information: Zamarstynowska 168

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Albertyni

Other accepted Polish names: bracia albertyni; bracia posługujący ubogim; Zgromadzenie Braci Albertynów. Trzeci Zakon Regularny Św. Franciszka - Braci Posługujących Ubogim; Zgromadzenie Braci III Zakonu św. Franciszka z Asyżu Posługujących Ubogim

Selected foreign names: ang.: Albertine Brothers, Servants of the Poor; ros.: Орден Альбертинцев, Альбертинцы [ang. Orden Al'bertintsev, Al'bertintsy; pol. Ordien Albiertincew, Albiertincy]

Full Polish name of the congregation: Zgromadzenie Braci Albertynów Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka z Asyżu Posługujących Ubogim

Full Latin name of the congregation: Fratres Albertini III Ordinis S. P. Francisci pauperibus inservientes; Congregatio Fratrum Tertii Ordinis Sancti Fraciisci Assisensis Pauperibus Servientium

Short Polish name: Alb

Short Latin name: CFA

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, laickie

Beginnings

Date of foundation: 1929 - 1930 r.

Type of foundation: mieszczańska

Description:

Co: zakład wychowawczy, następnie dom dla nieuleczalnie chorych.
Tu przeniesiono zakład wychowawczy dla chłopców z Kleparowskiej 15. W 1936 r. młodzież do innych domów, a tu Dom dla nieuleczalnie chorych i paralityków (ok. 100)

Country: Polska/[II] Rzeczpospolita Polska

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: dom

Church dedication: brak własnego kościoła

Dissolution

Kasaty po 1914 r.
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/ZSRR/Ukraina: układ z 9.09.1944 między Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a Rządem Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Rad dotyczący ewakuacji obywateli polskich z terytorium U.S.R.R. i ludności ukraińskiej z terytorium Polski
   • Państwo/Międzynarodowe: porozumienia jałtańskie z 4-11.02.1945 . o oddaniu polskich Kresów Wschodnich ziem ZSRR i przesiedleniach ludności z ziem zmieniających granice
  • Date of actual dissolution: 1945 r.

Map

Location: estimated

Geolocation: 49.8670 24.0247 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Kalendarz Brata Alberta z okazji Jubileuszu 50-lecia Zgromadzenia Braci Albertynów 1888-1938 na rok Pański 1938, Kraków, 1938, s. 11, 23
Strony na temat miejscowości: