Monastery:
Albertyni, Przemyśl-Zasanie (brak własnego kościoła) not dissolved, exists to this day without interruption

Introduced: 01.06.2016 02:15 | Last update: 17.10.2016 15:30 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
  • Foundation / translocation / change of rule / takeover

    1907 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Przemyśl-Zasanie

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Albertyni

Other accepted Polish names: bracia albertyni; bracia posługujący ubogim; Zgromadzenie Braci Albertynów. Trzeci Zakon Regularny Św. Franciszka - Braci Posługujących Ubogim; Zgromadzenie Braci III Zakonu św. Franciszka z Asyżu Posługujących Ubogim

Selected foreign names: ang.: Albertine Brothers, Servants of the Poor; ros.: Орден Альбертинцев, Альбертинцы [ang. Orden Al'bertintsev, Al'bertintsy; pol. Ordien Albiertincew, Albiertincy]

Full Polish name of the congregation: Zgromadzenie Braci Albertynów Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka z Asyżu Posługujących Ubogim

Full Latin name of the congregation: Fratres Albertini III Ordinis S. P. Francisci pauperibus inservientes; Congregatio Fratrum Tertii Ordinis Sancti Fraciisci Assisensis Pauperibus Servientium

Short Polish name: Alb

Short Latin name: CFA

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, laickie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1907 r.

Description:

Co: zakład wychowawczy, warsztat rzemieślniczy, przytułek.
Komitet im. Brata Alberta powstały dzięki ks. prof. Łabudzie z Przemyśla, oraz ks. prałat Federkiewicz, kanonik kap. przem.; powstało przytulisko w budynku na Zasaniu pod Przemyślem. Przy nim szkoła stolarska dla kilkudziesięciu uczniów. 1924-1936 nowicjat.

Country: Austria (Monarchia Habsburgów)

Entity at the time of the foundation

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: dom

Church dedication: brak własnego kościoła

Map

Location: estimated

Geolocation: 49.7897115 22.747562499999958 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

  • Kalendarz Brata Alberta z okazji Jubileuszu 50-lecia Zgromadzenia Braci Albertynów 1888-1938 na rok Pański 1938, Kraków, 1938, s. 15