Monastery:
Albertyni, Kraków-Dębniki [ul. Tyniecka 18] (brak własnego kościoła) not dissolved, exists to this day without interruption

Introduced: 01.06.2016 02:27 | Last update: 17.10.2016 15:30 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
  • Foundation / translocation / change of rule / takeover

    1922 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Kraków-Dębniki [ul. Tyniecka 18]

Other name(s): łac. Cracovia, ang. Cracov, niem. Krakau, lit. Krokuva, ukr. Краків [pol. Krakiw, ang. Krakiv], ros. Краков [pol. Krakow, ang. Krakov]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
  • ul. Tyniecka 18, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. małopolskie, m. na pr. pow. Kraków

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Albertyni

Other accepted Polish names: bracia albertyni; bracia posługujący ubogim; Zgromadzenie Braci Albertynów. Trzeci Zakon Regularny Św. Franciszka - Braci Posługujących Ubogim; Zgromadzenie Braci III Zakonu św. Franciszka z Asyżu Posługujących Ubogim

Selected foreign names: ang.: Albertine Brothers, Servants of the Poor; ros.: Орден Альбертинцев, Альбертинцы [ang. Orden Al'bertintsev, Al'bertintsy; pol. Ordien Albiertincew, Albiertincy]

Full Polish name of the congregation: Zgromadzenie Braci Albertynów Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka z Asyżu Posługujących Ubogim

Full Latin name of the congregation: Fratres Albertini III Ordinis S. P. Francisci pauperibus inservientes; Congregatio Fratrum Tertii Ordinis Sancti Fraciisci Assisensis Pauperibus Servientium

Short Polish name: Alb

Short Latin name: CFA

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, laickie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1922 r.

Description:

Co: zakład wychowawczy.
W dawnym pałacu hr. Lasockich, zakład dla nieletnich chłopców; ok. 60 chłopców i sierot

Country: Polska/[II] Rzeczpospolita Polska

Entity at the time of the foundation

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: dom

Church dedication: brak własnego kościoła

Map

Location: exact

Geolocation: 50.0506 19.9175 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

  • Kalendarz Brata Alberta z okazji Jubileuszu 50-lecia Zgromadzenia Braci Albertynów 1888-1938 na rok Pański 1938, Kraków, 1938, s. 19