Druki

powiązane z klasztorem
Franciszkanie (konwentualni), Gniezno (Wniebowzięcie NMP)
Kazanie na uroczystość św. Wojciecha
introduced: 03.03.2014 21:19 | last update: 04.10.2016 12:00
Panegiryk łacińskojęzyczny
introduced: 03.03.2014 21:19 | last update: 03.03.2014 21:19
Polskojęzyczny wykład terminów teologicznych oraz obrona wiary w nie - według porządku alfabetycznego
introduced: 03.03.2014 21:19 | last update: 03.03.2014 21:19
Academia peccatorum Pars Tertia, Quae Servitus Peccatorum Seu Conciones De Prodigi vitissima servitute
introduced: 03.03.2014 21:17 | last update: 03.03.2014 21:17
Academia peccatorum Seu Conciones de tota parabola prodigi Evangelici. Pars prima
introduced: 03.03.2014 21:17 | last update: 03.03.2014 21:17
Academia peccatorum Seu Conciones de tota parabola prodigi Evangelici. Quae Flagellum Peccatorum Seu Conciones De Fame Prodigi
introduced: 03.03.2014 21:17 | last update: 03.03.2014 21:17
Acolastus, Comoedia De Filio prodigo
introduced: 03.03.2014 21:19 | last update: 03.03.2014 21:19
Acta Conventus Thoruniensis, Celebrati Anno 1645 Mens. Septembr. Octobr. Novembr. Pro Iueunda ratione componendoru[m] Dissidiorum per Religione, per Regnum Poloniae
introduced: 03.03.2014 21:17 | last update: 03.03.2014 21:17
Actum in Castro Posnaniensi, Feria secunda post Festum S. Lucae Evangelistae proxima. Anno Domini Millesimo, septingentesimo, Tertio. Manifest … Kazimierza Iana Sapiehy … Hetmana Wielkiego, Wielkiego Xięstwa Litew[skiego] … Constitucyą Seymu Anni Millesimi sexcentesimi Nonagesimi Noni w Wilnie naznaczonego zapłaty, Dnia wtorego, Mieśiąca Sierpnia W Obozie pod Miełostawiem spisany … (1703)
introduced: 03.03.2014 21:19 | last update: 03.03.2014 21:19
Admonicya Pasterska. Od Prymasa Polskich Swiętych Woyciecha, Arcybiskupa Gnieznienskiego, Kochaney Owczarni Polszcze Przy Swiętym Grobie Swoim Dana, Kazaniem Roku Panskiego MDCCXLIV, Dnia XXIII; Miesiąca Kwietnia: Opowiedziana
introduced: 03.03.2014 21:19 | last update: 03.03.2014 21:19

1 2 3 4 5 6 7 ... 106