Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Franciszkanie (konwentualni), Gniezno (Wniebowzięcie NMP)
Franciszkanie (konwentualni), Gniezno (Wniebowzięcie NMP), Gniezno, klasztor, plan, Grundrisse der Franziskaner Moenchs=Klosters, 60's, XIX century
introduced: 04.09.2015 12:45 | last update: 04.09.2015 12:48
Franciszkanie (konwentualni), Gniezno (Wniebowzięcie NMP), Gniezno, klasztor, plan, Plan klasztoru franciszkanów z terenem przyległym od północy i wschodu, around 1843
introduced: 04.09.2015 12:59 | last update: 04.09.2015 12:59
Franciszkanie (konwentualni), Gniezno (Wniebowzięcie NMP), Gniezno, kościół klasztorny, plan, Plan kościoła franciszkanów z podwójnymi filarami empory muzycznej oraz zarysem baz kolumn flankujących retabula ołtarzy w nawie
introduced: 04.09.2015 12:35 | last update: 04.09.2015 12:35
Franciszkanie (konwentualni), Gniezno (Wniebowzięcie NMP), Gniezno, kościół klasztorny, plan, Plan kościoła, oratorium i budowli klasztornych franciszkanów i klarysek w 2. połowie XV w.
introduced: 02.09.2015 16:47 | last update: 02.09.2015 16:47
plan, Plan krypty pod chórem kościoła franciszkanów
introduced: 31.10.2014 15:41 | last update: 31.10.2014 15:41
Franciszkanie (konwentualni), Gniezno (Wniebowzięcie NMP), Gniezno, klasztor, plan, Plan parteru klasztoru franciszkanów, stan obecny
introduced: 04.09.2015 12:39 | last update: 04.09.2015 12:39
Franciszkanie (konwentualni), Gniezno (Wniebowzięcie NMP), Gniezno, klasztor, plan, Plan piętra klasztoru franciszkanów, stan obecny
introduced: 04.09.2015 12:40 | last update: 04.09.2015 12:40
Franciszkanie (konwentualni), Gniezno (Wniebowzięcie NMP), Gniezno, kościół klasztorny, plan, Plan z naniesionymi reliktami gotyckimi wieżyczki mieszczącej klatkę schodową oraz szkarpami
introduced: 02.09.2015 16:41 | last update: 02.09.2015 16:41
plan, Profil zachodni muru ceglanego na kamiennym fundamencie w wykopie po zachodniej stronie kaplicy bł. Maksymiliana Kolbe
introduced: 02.09.2015 15:55 | last update: 02.09.2015 15:55
plan, Przekrój podłużny krypty pod chórem kościoła franciszkanów
introduced: 02.09.2015 15:51 | last update: 02.09.2015 15:51

1 2 3 4