Monastery:
Albertyni, Stanisławów [ul.Halicka] (brak własnego kościoła) dissolved

Introduced: 01.06.2016 11:12 | Last update: 01.06.2016 11:12 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
  • Foundation / translocation / change of rule / takeover

    1903 r.
  • Dissolution

    : 1945 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Stanisławów [ul.Halicka]

Other name(s): Iwano-Frankiwsk

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Albertyni

Other accepted Polish names: bracia albertyni; bracia posługujący ubogim; Zgromadzenie Braci Albertynów. Trzeci Zakon Regularny Św. Franciszka - Braci Posługujących Ubogim; Zgromadzenie Braci III Zakonu św. Franciszka z Asyżu Posługujących Ubogim

Selected foreign names: ang.: Albertine Brothers, Servants of the Poor; ros.: Орден Альбертинцев, Альбертинцы [ang. Orden Al'bertintsev, Al'bertintsy; pol. Ordien Albiertincew, Albiertincy]

Full Polish name of the congregation: Zgromadzenie Braci Albertynów Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka z Asyżu Posługujących Ubogim

Full Latin name of the congregation: Fratres Albertini III Ordinis S. P. Francisci pauperibus inservientes; Congregatio Fratrum Tertii Ordinis Sancti Fraciisci Assisensis Pauperibus Servientium

Short Polish name: Alb

Short Latin name: CFA

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, laickie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1903 r.

Description:

Co: dom noclegowy, przytułek.
Inicjatywa przy okazji obiadu wydanego przez metropolitę Szeptyckiego. Główny inicjator - sędzia sądu stanisławowskiego, Maksymowicz.
Początkowo otwarto przytulisko w wynajętej części domu straży pożarnej - ponieważ okazał się za mały, na ofiarowanym przez miasto placu Kasa Oszczędnościowa m. Stanisławowa wybudowała nowe przytulisko (Długa 60). Po pewnym czasie otwarto tu zakład wychowawczy dla młodzieży

Country: Austria (Monarchia Habsburgów)

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: dom

Church dedication: brak własnego kościoła

Dissolution

Kasaty po 1914 r.
    • : 1945 r.

Map

Location: estimated

Geolocation: 48.92364814317194 24.708413333313047 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

  • Kalendarz Brata Alberta z okazji Jubileuszu 50-lecia Zgromadzenia Braci Albertynów 1888-1938 na rok Pański 1938, Kraków, 1938, s. 13