Monastery:
Bazylianie, Krechów (św. Mikołaj) dissolved

Introduced: 26.09.2016 13:56 | Last update: 01.10.2016 22:06 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1721 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1949 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Krechów

Current name(s): Крехів [pol. Krechiw, ang. Krekhiv]

Other name(s): Monaster Krechowski, ang. Krekhiv, ros. Крехов [pol. Kriechow, ang. Krekhov]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] lwowski, raj. [rej.] żółkiewski

Condition

Condition: zachowany

Existing buildings: odnowiony, w rękach bazylianów

Religious order

Name of the order: Bazylianie

Other accepted Polish names: bazyljanie; Bazylianie św. Jozafata, Василіянський Чин святого Йосафата; Bazyliański Zakon Świętego Jozafata; Zakon Bazylianów św. Jozafata; Ordo Basilianus sancti Josaphat

Full Polish name of the congregation: Zakon Świętego Bazylego Wielkiego

Full Latin name of the congregation: Ordo Sancti Basilii Magni Ruthenorum

Short Polish name: ukr. ЧСВВ

Short Latin name: OSBM

Rite: greckokatolicki (unicki)

Type of congregation: Contemplative

Kind of congregation: męskie, habitowe, mnisze

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1721 r.

Description:

w XVIII w. w kompleksie monasterskim funkcjonowały dwie cerkwie: starsza Pzemienienia Pańskiego i nowsza, powstał w 1. poł. XVIII w., św. Mikołaja, która stała się główną

Country: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Prowincja / Archimandria: Kongregacja Trójcy Świętej

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: monaster

Church dedication: św. Mikołaj

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Dissolution

Kasaty po 1914 r.
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/ZSRR/komuniści
  • Date of actual dissolution: 1949 r.
  • Description:

   wg wiki: "Po II wojnie światowej był tu dom dziecka. W 1949 r. władze ZSRR ostatecznie zamknęły klasztor i utworzyły szkołę rolniczą i magazyn"

Map

Location: exact

Geolocation: 50.0491 23.8118 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

Inna wybrana:
 • Gębura Krzysztof, Górniak Marek Robert, Krechów [w:] Encyklopedia katolicka, t. 9: Kinszasa - Krzymuska, Lublin, 2002, kol. 1251-1252
Strony na temat obiektu/ów:
Strony na temat miejscowości:

Źródła

Widok, 1847 r. Za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Monaster_Krechowski#/media/File:JABLONSKI(1847)_p336_-_KRECH%C3%93W.jpg [Kajetan Jabłoński]  Widok, 13.06.2011. Za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Monaster_Krechowski#/media/File:%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_5659.JPG [Sasha24]