Monastery:
Prawosławni mnisi, Uhorniki (św. Michał Archanioł) not dissolved

Introduced: 04.10.2016 23:03 | Last update: 05.10.2016 14:56 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
  • Foundation / translocation / change of rule / takeover

    1603 - 1612 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Uhorniki

Other name(s): Uherniki; Babianka (w okresie galicyjskim)

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Prawosławni mnisi

Other accepted Polish names: czerńcy, nieunici

Full Polish name of the congregation: mnisi prawosławni

Rite: prawosławny

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1603 - 1612 r.

Description:

monaster prawosławny przyjął unię w 1710 r. (wg starszej lit.: 1724), od 1739 r. w Kongregacji Opieki NMP, od 1743 w prowincji polskiej

Country: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Territorial unit: woj. ruskie

Entity at the time of the foundation

Legal status: dependencja

Type of dependency: monaster

Church dedication: św. Michał Archanioł

Closure not through dissolution

Takeover by:

Map

Location: estimated

Geolocation: 48.921 24.76 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

Opracowane na podstawie:
  • Ваврик Михайло [Wawryk Michaiło], Нарис розвитку і стану Василіянського Чина XVII–XX ст. Топографічно-статистична розвідка [Naris rozbitku i stanu basiljanskogo czina XVII-XX st. Topofraficznaja rozbidka], (Записки Чина Cв. Вacилiя Вeл., cepiя II, ceкцiя I, 40), Рим=Romae, 1979, s. 207