Monastery:
pasjoniści, Przasnysz (św. Jakub ap. (Większy), św. Anna spr.) dissolved, exists to this day

Introduced: 08.01.2017 22:08 | Last update: 10.01.2017 00:15 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation

  1923 r.
 • Dissolution executed

  Data urzędowa kasaty: 1939 r. Data faktycznej kasaty: 1939 r.
 • Restitution

  1945 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Przasnysz

Other name(s): Przasnis, Prasnysz, Przasnisch, Przasnysch ; idysz Proshnitz; łac. Azymopolis; niem. Praschnitz

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • par. św. Stanisława Kostki, klasztor pasjonistów (klasztor bernardynów), ul. 3 Maja 34, 06-300, Przasnysz, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. mazowieckie, pow. przasnyski, tel.: +48 29 752 25 25, email: klasztorprzasnysz@o2.pl

Additional location information: Polska, woj. mazowieckie, pow. przasnyski, gm. Przasnysz

Condition

Condition: ob. funkcjonuje

Does the building(s) exist?: kościół gotycki i wczesnobarokowy klasztor wpisane na listę Kanonu Krajoznawczego Polski. ob. zajmują je pasjoniści, którzy prowadzą też tu par.

Religious order

Name of the order: pasjoniści

Other accepted Polish names: Zgromadzenie Męki Pańskiej

Selected foreign names: ang.: Passionists; cz.: passionisté (Společenství utrpení Ježíše Krista); fr.: Passionistes (Congrégation de la Passion de Jésus-Christ); hiszp. pasionistas (Congregación de la Pasión); łac.: Passionistae; niem.: Passionisten; ros.: Пассионисты

Full Polish name of the congregation: Zgromadzenie Męki Jezusa Chrystusa

Full Latin name of the congregation: Congregatio Passionis Iesu Christi

Short Latin name: CP; C.P.

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, kleryckie

Beginnings

Date of foundation: 1923 r.

Type of foundation: kościelna

Description:

Fund. chorąży ciechanowski, Piotr Kostka, brat świętego Stanisław.
Zezwolenia na fundację: 27.10.1586 bulla pap. Sykstusa V; 11.11.1586 dok. erekcyjny gen. Franciszka Gonzagi; 1587 prowincjał; 310.1587 bp płoc. Piotr Wolski. 27.03.1589 król Zygmunt III.
Pierwsza siedziba: znajdujący się w złym stanie kościół szpitalny św. Jakuba i w budynek po przytułku (ten został przeniesiony do budynku przy kościele par. św. Mikołaja).
Zakonnicy przybyli w 1588 r. z konw. w Bydgoszczy, urocz. wprowadzenie: 5.10.1588.
Początkowo było ich 8 (przełożony: Tomasz z Rawy). Q 1590 r. klasztor podniesiono do rangi konwentów (było w nim wówczas 16 zak.).

Budowę nowego kościoła zaczęto od razu na powiększonej przez wykup okolicznych domów i placów działce, zachowano wezwanie starego. PBudowę zakończono 1637. Między klasztorem a prezbiterium stanęła wieża. Przed 1607 r. dobudowano do kościoła kaplicę św. Anny (po prawej stronie od głównego wejścia). Prace wykończeniowe trwały do 1671. 
1620 poświęcony  (nie był jeszcze ukończony). Konsekracja: 1635.

Country: Polska/[II] Rzeczpospolita Polska

Historical region: Mazowsze

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: św. Jakub ap. (Większy), św. Anna spr.

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Polska/pod okupacją Niemiec

Historical region: Mazowsze

Dissolution

Kasaty po 1914 r.
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Niemcy/II wojna światowa
  • Data urzędowa kasaty: 1939 r.
  • Date of actual dissolution: 1939 r.
  • Description:

   W czasie II wojny światowej część zakonników wywieziono do obozu w Działdowie i tam ich zamordowano. Niemcy kościół zamienili na spichlerz, a budynki klasztorne na szpital i więzienie. Rozebrali też zabytkowe ogrodzenie z XVIII w. i kapliczkę – rotundę św. Wawrzyńca z 1615 r. Po wojnie kościół był wielokrotnie remontowany.

Takeover

Restitution

Restytucje po 1914 r.

Map

Location: exact

Geolocation: 53.0202 20.8762 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

Inne linki:

Foto

Kościół i klasztor pasjonistów, niegdyś bernardynów, widok od wsch. Ok. 2002. Za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Jakuba_i_Anny_w_Przasnyszu#/media/File:Przasnysz._Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_i_klasztor_pasjonist%C3%B3w.jpg [Jarosław Włodarczyk] 

Źródła

Wnętrze kościoła klasztornego, widok na prezbiterium. 29.05.2010. Za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Jakuba_i_Anny_w_Przasnyszu#/media/File:Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_i_klasztor_o.o._Pasjonist%C3%B3w_w_Przasnyszu_-_wn%C4%99trze_ko%C5%9Bcio%C5%82a.JPG [Tajchman]    Kościół od pd. 2011. Za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_%C5%9Bw._Stanis%C5%82awa_Kostki_w_Przasnyszu#/media/File:PL_Przasnysz_dawny_klasztor_bernardyn%C3%B3w_01.jpg [Singdrossel]