Monastery:
Franciszkanie (konwentualni), Skała-Grodzisko (NMP) not dissolved, opuszczony

Introduced: 21.02.2017 11:54 | Last update: 21.02.2017 15:10 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation

  around 1257 - 1264
Expand all sections

Name

Main town / village: Skała-Grodzisko

Other name(s): Skała Najświętszej Maryi Panny; Grodzisko;

Nazwa własna / przyjęta klasztoru: Pustelnia Błogosławionej Salomei

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Parafia Ojców - Grodzisko (klasztor klarysek, nast. Pustelnia Błogosławionej Salomei), Grodzisko 7, 32-043, Skała, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. małopolskie, pow. krakowski, tel.: 600450334

Additional location information: gm. Skała

Condition

Condition: nie zachowany

Existing buildings: na jego miejscu od 1642 r. kaplica pw. Wniebowzięcia NMP, budowla ob. z 1677-1691 r., tzw. Pustelnia bł. Salomei

Religious order

Name of the order: Franciszkanie (konwentualni)

Other accepted Polish names: pol.: franciszkanie konwentualni, franciszkanie czarni, minoryci, szarzy bracia czes.:ob.: Řád menších bratří konventuálů, minorité; histo. františkáni ang.: ob. Order of Friars Minor Conventual; hist. Franciscains, Conventual Franciscains, Minorites, Greyfriars fr.: ob. Frères mineurs conventuels; hist. frères mineurs, Cordelier hiszp.: ob. Orden de Frailes Menores; hist. Orden Franciscana, Franciscanos conventuales, franciscanos niem.: ob. Orden der Minderen Brüder Konventualen (OMinConv); Minoriten, Franziskaner-Minoriten; Franziskaner-Konventualen, Schwarze Franziskaner ros.: ob. Орден Братьев Меньших Конвентуальных; hist.: францисканцы-конвентуалы, францисканцы włos.: ob. Ordine dei frati minori conventuali;

Full Polish name of the congregation: ob.: Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych; hist. Zakon franciszkanów, Zakon Braci Mniejszych

Full Latin name of the congregation: ob.: Ordo Fratrum Minorum Conventualium; hist.: Primus Ordo Franciscanus, Ordo Fratrum Minorum

Short Latin name: ob.: OFMConv.; hist.: OFM

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation: around 1257 - 1264

Type of foundation: królewska/książęca

Description:

niewielki konwent braci fundowany przy klasztorze klarysek przeniesionym z Zawichostu, do jego obsługi.
Kościół konwentualny wspólny z siostrami.

Country: Polska Piastowska

Territorial unit: woj. małopolskie

Historical region: Małopolska

Prowincja / Archimandria: Prowincja czesko-polska

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: krakowska

Entity at the time of the foundation

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: NMP

Closure not through dissolution

Translokacja:
 • 1309 - 1316 r.:
  • Reasons, legal basis: W końcu XIII w. zdobyty i zniszczony, nie wiadomo przez kogo. Siostry rozproszyły się. Od. ok. 1309 r. zaczęły sie zbierać w Krakowie, w 1316 r. otrzymały kościół św. Andrzeja. Nie była to zatem klasyczna translokacja, ale z punktu widzenia prawnego za taką wypadają uznać.
  • Translocation destination: Klaryski, Kraków (św. Andrzej ap.)
  • Fate of buildings after translocation: w XV w. opustoszały. Teren należał nadal do klarysek (już krakowskich). "W XVII wieku siostry klaryski ponownie zainteresowały się miejscem po swojej dawnej siedzibie, głównie za sprawą toczącego się procesu beatyfikacyjnego Salomei. Na miejscu starego klasztoru wzniosły krzyż, a w 1642 roku kaplicę pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP. W 1677 roku prebendarzem Grodziska został ksiądz Sebastian Piskorski, profesor Akademii Krakowskiej i kanonik krakowski. W latach 1677–1691 zbudował on zespół architektoniczno-rzeźbiarski w stylu manierystycznym, potocznie nazywany pustelnią błogosławionej Salomei. Zespół ten składał się z pustelni, domków modlitwy, kościoła i domu prebendarza, tworzących kształt litery „L”. Ten układ zabudowań przetrwał do czasów obecnych"[Wiki]
Translokacja z:

Map

Location: estimated

Geolocation: 50.2294 19.8244 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

Strony na temat obiektu/ów:
Strony na temat miejscowości:

Foto

Mapa Grodziska. 30.08.2007. Za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Grodzisko_(gmina_Ska%C5%82a)#/media/File:Grodzisko-mapa.jpg [Sławomir Skrzyniarz]