Monastery:
Klaryski, Zawichost (św. Jan Chrzciciel) not dissolved, opuszczony

Introduced: 21.02.2017 11:55 | Last update: 21.02.2017 13:52 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
  • Translokacja

    around 1250
Expand all sections

Name

Main town / village: Zawichost

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
  • Ośrodek Formacji Liturgicznej św. Jana Chrzciciela w Zawichoście (Klasztor franciszkanów), ul. 11 Listopada 5, 27-630, Zawichost, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, tel.: 722 295 257, email: zawichost@jadwizanki.pl
  • Ośrodek Pomocy w Kryzysach Fundacji "Powrót" (Klasztor franciszkanów), ul. 11 Listopada 5, 27-630, Zawichost, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, tel.: 693 238 340, email: powrot@jadwizanki.pl
  • Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Zawichoście, ul. 11 Listopada 5, 27-630, Zawichost, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska

Additional location information: Polska, woj. świętokrzyskie, pow. sandomierski, gm. Zawichost

Condition

Condition: zachowany

Existing buildings: kościół pw. św. Jana Chrzciciela, ob. rektoralny; wschodnie skrzydło zabudowań klasztornych, ob. obiektami opiekują się jadwiżanki

Religious order

Name of the order: Klaryski

Other accepted Polish names: damianitki

Full Polish name of the congregation: Zakon Świętej Klary

Full Latin name of the congregation: Ordo Sanctae Clarae

Short Latin name: OSC

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Contemplative

Kind of congregation: żeńskie, habitowe, klauzurowe

Beginnings

Date of translocation: around 1250

Description:

przeniesione z Sandomierza do specjalnie wybudowego dla nich (sc. dla Salomei) klasztoru, z położonym obok niewielkim klasztorem męskim, całość otoczona potężnym murem z basztami.
Przyjęły regułę pap. Innocentego IV z 1247 r.

Country: Polska Piastowska

Territorial unit: woj. sandomierskie

Historical region: Małopolska

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: krakowska

Entity at the time of the foundation

Legal status: samodzielny, obediencja zakonna

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: św. Jan Chrzciciel

Closure not through dissolution

Translokacja:
  • 1257 - 1264 r.:
Translokacja z:
Takeover by:

Map

Location: exact

Geolocation: 50.8051 21.8611 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

  • Gąsiorowska Patrycja, Dzieje zakonu klarysek na ziemiach polskich, [w:] Tomasz Janiak, Dariusz Stryniak (red.), Franciszkanie konwentualni i klaryski w Wielkopolsce od XIII do XIX wieku. Katalog wystawy, Gniezno, 2006, s. 34
Strony na temat obiektu/ów: