Monastery:
Klaryski, Kraków (św. Andrzej ap.) not dissolved, exists to this day without interruption

Introduced: 21.02.2017 11:56 | Last update: 21.02.2017 14:44 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Translokacja

  1316 - 1325 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Kraków

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • klasztor klarysek z kościołem św. Andrzeja (klasztor klarysek z kościołem św. Andrzeja), ul. Grodzka 56, 31-044, Kraków, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. małopolskie, m. na pr. pow. Kraków, tel.: 12 422 16 12

Religious order

Name of the order: Klaryski

Other accepted Polish names: damianitki

Full Polish name of the congregation: Zakon Świętej Klary

Full Latin name of the congregation: Ordo Sanctae Clarae

Short Latin name: OSC

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Contemplative

Kind of congregation: żeńskie, habitowe, klauzurowe

Beginnings

Date of translocation: 1316 - 1325 r.

Description:

po rozproszeniu po zniszczeniu klasztoru Skała-Grodzisko, siostry od 1309 r. zbierały się w Krakowie. W 1316 r. otrzymały od księcia Włądysłąwa Łokietka kościół św. ANdrzeja oraz wystawiony przez księcia klasztor. Ostateczne zatwierdzenie klasztoru przez papieża: 1325 r.
 

Country: Polska/Korona Królestwa Polskiego

Territorial unit: woj. krakowskie

Historical region: Małopolska

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: krakowska

Entity at the time of the foundation

Legal status: samodzielny, obediencja zakonna

Church dedication: św. Andrzej ap.

Dzieje

1596 r. - zmiana obediencji na biskupią

Closure not through dissolution

Translokacja z:
 • 1309 - 1316 r.:
  • Reasons, legal basis: W końcu XIII w. zdobyty i zniszczony, nie wiadomo przez kogo. Siostry rozproszyły się. Od. ok. 1309 r. zaczęły sie zbierać w Krakowie, w 1316 r. otrzymały kościół św. Andrzeja. Nie była to zatem klasyczna translokacja, ale z punktu widzenia prawnego za taką wypadają uznać.
  • Translocation destination: Franciszkanie (konwentualni), Skała-Grodzisko (NMP)

Map

Location: exact

Geolocation: 50.0565 19.9385 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

Opracowane na podstawie:
 • Gąsiorowska Patrycja, Dzieje zakonu klarysek na ziemiach polskich, [w:] Tomasz Janiak, Dariusz Stryniak (red.), Franciszkanie konwentualni i klaryski w Wielkopolsce od XIII do XIX wieku. Katalog wystawy, Gniezno, 2006, s. 35
 • Borkowska Małgorzata, Zakony żeńskie w Polsce w epoce nowożytnej, (Dzieje Chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 2, Wiek XVI-XVIII, 8), Lublin, 2010, 344-345
Strona domowa: